Národní centrum pro těžké astma

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítáme Vás na webových stránkách Národního centra pro těžké astma (NCTA), kde prezentujeme informace týkající se problematického těžkého astmatu. Na této webové stránce naleznete materiály týkající se diagnostiky obtížně léčitelného astmatu a těžkého refrakterního astmatu, platný doporučený postup odborných společností a kontaktní informace na centra pro léčbu problematického těžkého astmatu v České republice.

MUDr. Vratislav Sedlák, PhD.

Národní centrum pro těžké astma

Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové