6.6.2014

V záložce Biologická léčba astmatu najdete současný odborný pohled na indikaci biologické léčby astmatu omalizumabem a vztah k exacerbacím astmatu.

http://www.tezke-astma.cz/index.php?pg=biologicka-lecba-astmatu

http://www.tezke-astma.cz/res/f/indikace-lecby-xolairem-a-vztah-k-exacerbacim.pdf

MUDr. Vratislav Sedlák, PhD., Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.


 

25.3.2014

Kritéria dohodnuta na jednání lékařů center pro léčbu těžkého astmatu v Hradci Královém dne 25.3.2014

Bronchiální termoplastika je indikována u pacientů s těžkým refrakterním astmatem a zachovanou výraznou bronchiální hyperreaktivitou.

Jedná se o bronchoskopicky asistovanou metodu, při které je aplikována radiofrekvenční mi pulsy termická energie katétrem na oblast především segmentárních bronchů.

Toto ošetření vede k redukci hladké svaloviny a bronchokonstrikčního potenciálu dýchacích cest postižených remodelačními změnami při astmatu.

 

Léčba je indikována pouze lékaři center pro těžké astma a u nemocného musí být prokázáno:

  • těžké refrakterní astma (viz Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálniho astmatu na http://www.pneumologie.cz/guidelines/)

  • post-bronchodilatační hodota FEV1 větší nebo rovno 50% n.h.

  • trvající výrazná bronchiální hyperreaktivita v době posledních 12 měsíců před BT (pozitivní bronchodilatační test o více než 15% a současně 400ml, nebo pozitivní bronchoprovokační test s metacholinem při současné léčbě)

další podmínky léčby:

  • věk nad 18 let

  • nekouření déle než 12 měsíců a anamnéza kouření cigaret maximálně 10 balíčko-roků

  • maximální dávka systémové kortikoterapie maximálně 20mg ekvivalentu prednisonu denně

  • nejsou přítomny závažné komorbidity, zvyšující riziko provedení bronchoskopie v celkové anestezii (epilepsie, závažná kardiovaskulární onemocnění, těžké formy OSAS apod. ) nebo BT (implantovaná elektronika, koagulopatie)

Pacienti jsou v období provádění bronchiální termoplastiky (3 výkony v intervalu 3 týdnů +- 3 dny) a v následujícím období sledování dle jednotného protokolu v indikujícím Centru pro těžké astma (sledování plicních funkcí, kvality života a počtu exacerbací astmatu).

MUDr. Vratislav Sedlák, PhD.