BIOLOGICKÁ LÉČBA ASTMATUEXACERBACE AB

Definice exacerbací astmatu

DEFINICE TĚŽKÉ EXACERBACE ASTMATU

Podle platných mezinárodních doporučení pro diagnostiku a léčbu astmatu, která jsou užívána v denní klinické praxi i v podmínkách vyspělého zdravotnictví v České republice je těžká exacerbace astmatu definována takto:

„Severe asthma exacerbations are defined as events that require urgent action on the part of the patient and physician to prevent a serious outcome, such as hospitalization or death from asthma“

Český překlad:

„Těžká exacerbace astmatu je definovaná jako epizoda, která vyžaduje urgentní zásah ze strany lékaře i pacienta s cílem zabránit vážným následkům, jako je hospitalizace nebo úmrtí na astma.“

V reálné klinické praxi je tedy za těžkou exacerbaci astmatu považována příhoda vyžadující urgentní reakci ze strany pacienta i lékaře, tak aby se předešlo závažným důsledkům jako je hospitalizace nebo úmrtí na astma; těžká exacerbace je spojena s nutností podání kůry systémových kortikoidů nebo zvýšení stabilní držovací dávky systémové kortikoterapie na 3 dny a více.

Zdroj: Reddel, HK, Taylor DR, Bateman ED. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Asthma Control and Exacerbations Standardizing Endpoints for Clinical Asthma Trials and Clinical Praktice. Am J Respir Crit Care Med Vol 180. pp 59–99, 2009 (link: http://www.thoracic.org/statements/resources/allergy-asthma/ats-ers-asthma-control-and-exacerbations.pdf)

 

MUDr. Vratislav Sedlák, PhD.

Národní centrum pro těžké astma