Indikační kritéria k provádění bronchiální termoplastiky v léčbě astmatu v České republice

Kritéria dohodnuta na jednání lékařů center pro léčbu těžkého astmatu v Hradci Královém dne 25.3.2014

Bronchiální termoplastika je indikována u pacientů s těžkým refrakterním astmatem a zachovanou výraznou bronchiální hyperreaktivitou.

Jedná se o bronchoskopicky asistovanou metodu, při které je aplikována radiofrekvenční mi pulsy termická energie katétrem na oblast především segmentárních bronchů. Toto ošetření vede k redukci hladké svaloviny a bronchokonstrikčního potenciálu dýchacích cest postižených remodelačními změnami při astmatu.

Léčba je indikována pouze lékaři center pro těžké astma a u nemocného musí být prokázáno:

další podmínky léčby:

  • věk nad 18 let
  • nekouření déle než 12 měsíců a anamnéza kouření cigaret maximálně 10 balíčko-roků
  • maximální dávka systémové kortikoterapie maximálně 20mg  ekvivalentu prednisonu denně
  • nejsou přítomny závažné komorbidity, zvyšující riziko provedení bronchoskopie v celkové anestezii (epilepsie, závažná kardiovaskulární onemocnění, těžké formy OSAS apod. ) nebo BT (implantovaná elektronika, koagulopatie)

Pacienti jsou v období provádění bronchiální termoplastiky (3 výkony v intervalu 3 týdnů +- 3 dny) a v následujícím období sledování dle jednotného protokolu v indikujícím Centru pro těžké astma (sledování plicních funkcí, kvality života a počtu exacerbací astmatu).

Kontraindikace:

  • přítomnost implantovaného elektornického zařízení (pacemaker, ICD, apod.)
  • známá hypersenzitivita k lékům podávaným běžně při bronchoskopiích
  • těžké komorbidity, které zvýší riziko nežádoucích vedlejších účinků spojených s provedením bronchoskopie v celkové anestezii

Není vhodné provést bronchiální termoplastiku pacientům, kteří v posledních 12 měsících prodělali 3 a více hospitalizací pro astma a/nebo měli 3 a více respiračních infekcí nebo 4 a více nárazů systémové kortikoterapie pro zhoršené astma.

Užitečné odkazy:

http://emedicine.medscape.com/article/2094272-overview

V Hradci Králové dne 19.5.2014                   MUDr. Vratislav Sedlák, PhD.