Přehled pracovišť Národního centra pro těžké astma (NCTA)

 

HRADEC KRÁLOVÉ

MUDr.Vratislav Sedlák, PhD.

MUDr. Ondřej Kudela

Plicní klinika FN  

Sokolská 591

500 05 Hradec Králové

495 834 771

495 834 775

vratislav.sedlak(zavinac)fnhk.cz

ondrej.kudela(zavinac)fnhk.cz

PRAHA

 

MUDr. Lucie Heribanová

Pneumologická klinika

1. LF UK a FTN

Vídeňská 800

140 59 Praha 4 – Krč

261 083 143

261 082 372

lucie.heribnova(zavinac)ftn.cz

Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD.

MUDr. Ondřej Fibigr

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce

Budínova 2

180 81 Praha 8

266 082 081

 

ondrej.fibigr(zavinac)bulovka.cz

MUDr. Alena Vlachová

Pneumologická klinika

II. LF a FN Motol

V Úvalu 84

150 00 Praha 5 Motol

224 436 646

224 436 689

alena.vlachova(zavinac)gmail.com

BRNO

MUDr. Dagmar Kindlová

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Fakultní nemocnice Brno

532 232 566

 

 

dkindlova(zavinac)fnbrno.cz

 

MUDr. Bronislava Novotná, PhD.

Interní hepatogastroenterologická klinika - MU, LF, FN

Alergologická ambulance Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

 

532 232 209

 

 

 

bnovotna(zavinac)fnbrno.cz

 

 

 

PLZEŇ

doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.

MUDr. Olga Kirchnerová-Růžičková

Klinika TRN FN a LF UK v Plzni. Ambulance pro těžké astma (č 2.)

Edvarda Beneše 13

305 99 Plzeň-Bory

377 402 411

terl(zavinac)fnplzen.cz

OSTRAVA

MUDr. Patrice Popelková

MUDr. Dobromila Dušíková

Klinika TRN

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava

597 374 210

patrice.popelkova(zavinac)fnspo.cz

dobromila.dusikova(zavinac)fnspo.cz

OLOMOUC

MUDr. Jaromír Zatloukal, PhD.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Fakultní nemocnice

I.P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

588 854 659

jaromir.zatloukal(zavinac)fnol.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

MUDr. Jaromír Lněnička

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Plicní oddělení

Odd klin. imunologie a alergologie

Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústní nad Labem

477 113 515

jaromir.lnenicka(zavinac)kzcr.eu

dalibor.jilek(zavinac)zuusti.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

MUDr. Petr Vaník

Oddělení plicní a TBC

Nemocnice Č.Budějovice,

B. Němcové 585/54

370 87 České Budějovice

387 876 101

vanik(zavinac)nemcb.cz