Jak odeslat pacienta pro centra pro těžké astma? 

Váš pacient může být konzultován v centru pro těžké astma, pokud Vaše léčbné snahy nesplnily očekávání pacienta a Vás. Před odesláním do centra by měl mít pacient popsány následující údaje

napište číslo