Mám těžké astma?

Položte si tyto otázky
  • Astma mě trápí každý den?

  • Mám ročně více než 2 zhoršení astmatu s nutností léčby kortikoidy u svého lékaře?

  • Kvůli astmatu jsem volal/a RZP v posledních 12 měsících?

  • Spotřebuji více než 1 balené úlevového bronchodilatačního léku/měsíc?

  • Během 6 měsíců léčby se nám nepodařilo dosáhnout kontroly příznaků astmatu?

Požádejte svého lékaře o zajištění vyšetření v centru pro těžké astma

Váš lékař může změnou léčby ještě dosáhnout kontroly astmatu, bedlivě sledujte počet záchvatů dušnosti a spotřebu úlevové léčby, informaci předejte při návštěvě svému lékaři