Co je průduškové astma ? 

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je typické nadměrnou reaktivitou průdušek na zevní podněty (kontakt s alergenem, znečištěním ovzduší, stresovou situací, chladem, virovou infekcí). Chronický zánět způsobuje otok stěny průdušek, nadměrnou tvorbu průduškového hlenu a stažení hladké svaloviny ve stěně průdušek. (Obrázek 1) 

Vlivem těchto změn pak dochází ke zhoršení průchodnosti průdušek, která vede k neúplnému vyprázdnění plic, nemožnosti plně vdechnout a zadýcháváním při námaze. Dalšími projevy jsou zahlenění, kašel typicky v noci, někdy i s vykašláváním hlenů, časté jsou pískoty a pocity náhle vzniklé dušnosti s nemožností vydechnout a pocity sevření hrudníku. 

(Obrázek 2) Zánět v průduškách je důsledkem nesprávné reakce imunitních buněk v plicní tkáni na vdechované podněty u vnímavého jedince, kdy dojde k tvorbě prozánětlivých látek ve stěně průdušek. Tyto látky způsobují neutuchající zánět a výše uvedené změny a příznaky.  Velmi časté je spojení astmatu s alergií a tzv. eozinofilním zánětem stěny průdušek. 

(Obrázek 3.) Základním kamenem léčby astmatu jsou tedy protizánětlivě působící inhalační léky, které působí na zánětlivé buňky pod sliznicí dýchacích cest. 

(Obrázek 6) Uvolnění stažených hladkých svalů stěny průdušek můžeme docílit tzv. bronchodilatačními inhalačními léky. Výhodné je podávání protizánětlivého i bronchodilatačního léku v jednom inhalátoru. Dále používáme přidatné protizánětlivé léky, které působí na tvorbu alergických látek a zklidňují průběh alergického nebo eozinofilního zánětu (teofyliny, antileukotrieny). Období vzplanutí příznaků astmatu je nutné léčit ve spolupráci s lékařem pomocí častějšího podávání bronchodilatačních léků a při těžkém průběhu i podání kortikoidů (hormonů kůry nadledvinek) ve formě tablet nebo nitrožilně s cílem ovlivnit celkovou zánětlivou reakci organismu na kontakt se spouštěčem astmatu. Pacient by se měl tedy primárně možným kontaktům se spouštěči astmatu vyhýbat (vyvarovat se známým alergenům, nevhodným lékům a prevence infekcí). 

(Obrázek 5) U astmatiků kuřáků je nevhodné pokračovat v kouření, ideální je zanechání kouření ve spolupráci s centrem pro odvykání kouření www.slzt.cz. Bližší informace o astmatu můžeme nalézt na www.cipa.cz a dále na www.copn.cz a můžete si stáhnout aplikaci Info Astma (odkaz z GooglePlay nebo IoS)