Pravidelné užívání léků

Pro dosažení kontroly astmatu je nutné dodržení pravidelného podávání protizánětlivých léků ve správných dávkách a správně provedenou inhalační technikou. Aplikace Vám bude připomínat jeho použití dle dávkování, které Vám nastavil Váš lékař Zadejte níže uvedené údaje k Vašemu léku.

Biologické léky proti těžkému astmatu
Nefarmakologické metody léčby těžkého refrakterního astmatu

Indikace: alergické eozinofilní astma nekontrolované přes léčbu vysokou dávkou IKS/LABA a/nebo trvalou kortikoterapií a se dvěma dokumentovanými těžkými exacerbacemi/rok, nekuřáci, celkové IgE 30-700 (u dětí do 1500) IU/ml a průkaz alergie (kožní testy nebo specifické IgE) na celoroční vzdušný alergen. Více na www.sukl.cz

Indikace: pacienti s těžkým refrakterním eosinofilním astmatem, kteří dodržují zákaz kouření, mají v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby dokumentováno nejméně 300 eozinofilů/mikrolitr periferní krve a – mají dokumentované nejméně 4 těžké exacerbace astmatu v průběhu 12 měsíců přestože užívají vysokou dávku IKS a přidatnou léčbu nebo mají sys. Kortikoterapii nejméně 5 mg prednisonu denně po dobu 6 měsíců. Více na www.sukl.cz

Benralizumab slizumab je registrovaným lékem v ČR/EU, nemá však stanovenou úhradu. Jde o protilátku proti receptoru pro IL-5 vhodnou pro pacienty s těžkým eozinofilním refrakterním astmatem, s častými excerbacemi a dokladovanou eozinofilií periferní krve. Více na www.sukl.cz

Reslizumab je registrovaným lékem v ČR/EU, nemá však stanovenou úhradu. Jde o anti-IL-5 proitlátku vhodnou pro pacienty s těžkým eozinofilním refrakterním astmatem, s častými excerbacemi a dokladovanou eozinofilií periferní krve. Více na www.sukl.cz

Azitromycin je vhodný u pacientů s neutrofilním refrakterním astmatem, kde jsou časté respirační infekce spouštěčem exacerbací astmatu. Léčba je spojena s rizikem lékových interakcí, změn QT intervalu a poruchou sluchu. Nasazení dlouhodobé léčby je vyhrazeno specialistům v centru pro těžké astma.

Léčba je indikována pouze lékaři center pro těžké astma a u nemocného musí být prokázáno:

  • těžké refrakterní astma
  • post-bronchodilatační hodota FEV1 větší nebo rovno 50% n.h.
  • trvající výrazná bronchiální hyperreaktivita v době posledních 12 měsíců před BT (pozitivní bronchodilatační test o více než 15% a současně 400ml, nebo pozitivní bronchoprovokační test s metacholinem při současné léčbě)

další podmínky léčby:

  • věk nad 18 let
  • nekouření déle než 12 měsíců a anamnéza kouření cigaret maximálně 10 balíčko-roků
  • maximální dávka systémové kortikoterapie maximálně 20mg ekvivalentu prednisonu/den
  • nejsou přítomny závažné komorbidity, zvyšující riziko provedení bronchoskopie v celkové anestezii (epilepsie, závažná kardiovaskulární onemocnění, těžké formy OSAS apod. ) nebo BT (implantovaná elektronika, koagulopatie)

Pacienti jsou v období provádění bronchiální termoplastiky (3 výkony v intervalu 3 týdnů +- 3 dny). Léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Více na www.tezke-astma.cz

IgE imunoaferéza je přístrojová metoda, kdy je nemocnému s alergickým eozinofilním těžkým astmatem pomocí aferézy odfiltrována z periferní krve nadměrná koncentrace IgE protilátek během 3-5 sezení, takže pacient pak splní podmínky úhrady léčby omalizuabem, který zajistí kontrolu následnou kontrolu hodnoty IgE svým biologickým efektem. Léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.