Jak mohu své astma zlepšit?

Předpokladem úspěšné léčby astmatu je spolupracující pacient. Díky moderní inhalační léčbě jsou lékaři schopni dostat pod plnou kontrolu astma až u 95% pacientů. V zásadě je správná kontrola astmatu podmíněna spoluprací pacienta, schopností vyvarovat se známým spouštěčům astmatu a rozpoznání přidružených onemocnění či komplikujících faktorů astmatu, které je nutné správně léčit ve spolupráci s lékaři dalších odborností.

Vyvarování se spouštěčům astmatu

Důležité je vyvarovat se spouštěčům astmatu, tj. zejména známým alergenům, které mohou být přítomny i v profesním prostředí (prachy, chemické látky), vyvarovat se nachlazení, znečištění ovzduší. V některých případech může být nevhodné podávání některých léků (nesteroidní antirevmatika – analgetika, některé betablokátory – léky na krevní tlak), negativně působí i stres a extrémní emoční vypětí. (obrázek 5)

Rozpoznání přidružených onemocnění

Astma může zhoršovat i přítomnost přidružených onemocnění. U alergických astmatiků je častější přítomnost alergické rýmy a zánětu spojivek, někdy i alergického ekzém (obrázek 7 a 8)

K dosažení kontroly astmatu je nutné léčit také tyto ostatní komponenty alergického zánětu. Zejména léčba nosního alergického zánětu je velmi důležitá ve spolupráci s alergologem nebo lékařem ORL, efektivní jsou místně podávané spreje nebo kapky s protizánětlivě působícími kortikoidy. U pacientů s těžkým astmatem častěji pozorujeme přítomnost nosních polypů, pálení žáhy s drážděním sliznic dýchacích cest žaludečními šťávami (refluxní nemoc jícnu), poruchu dýchání ve spánku u obézních pacientů (syndrom spánkové apnoe) a častější výskyt psychosociálních vlivů (deprese, úzkost). I tato onemocnění jsou řešitelná ve spolupráci s lékaři příslušných specializací

Spolupráce pacienta

Naprosto klíčové je správné a pravidelné užívání předepsané léčby a režimových opatření stanovených lékařem (obrázek 9). Velmi efektivní inhalační léky správně působí jen tehdy, pokud jsou užívány zcela pravidelně a správnou technikou. Podrobné návody ke správné inhalaci z různých inhalačních systémů naleznete na www.mujinhalator.cz. V naší aplikaci si můžete nastavit připomenutí času podání léku proti astmatu, abyste dodrželi správné a pravidelné dávkování léčby. (vložit odkaz na modul (6) Budíček)