Co víme o komoriditách

Váš pacient s těžkým astmatem může mít prospěch z vyšetření přítomnosi komorbidit a komplikujících faktorů. Jejich náslená léčba ve spolupráci s lékařem příslušené odbornosti může zlepšit také kontrolu astmatu. Vyloučili jste níže uvedené možnosti ? 

Extraesofageální refluxní nemoc jícnu?

Pokračujte na další otázku. 

Refluxní nemoc jícnu je velmi častou komorbiditou těžkého astmatu. Teofyllin., beta-2-mimetika snižují tonus dolního jícnového svěrače. Léčba refluxu může zmírnit noční kašel a zlepšit kontrolu astmatu. Zvažte jícnovou impedanci s pH metrií a radu gastroenterologa

Rhinosinusitida s/bez nosních polypů?

Pokračujte na další otázku. 

Rhinoendokopie a ORL vyšetření patří k základním metodám diagnostiky astmatu. Léčba rhinosinusitidy zlepšuje kotrolu astmatu.

Syndrom spánkové apnoe?

Pokračujte na další otázku. 

U pacientů s nadváhou je nutné myslet na OSA, léčba nosním CPAP zlepší noční příznaky těžkého astmatu. 

Psychosociální komorbidity?

Pokračujte na další otázku. 

U pacientů s problematickým těžkým astmatem je častý výsky depresí, oiruchy přizpůsobení k těžkému somatickému onemocnění. Zvažte aktivní screening deprese, psychologickou pomoc a radu psychiatra s případnou léčbou.

Syndrom dyskineze hlasových vazů?

Pokračujte na další otázku. 

Anamnéza ztrát hlasu, dominantní nález pískotů v oblasti jugula a zhoršení po expozici dráždivým látkám nutí pomýšlet na dyskinezu hlasových vazů. Zvažte foniatrické vyšetření s videostroboskopií. 

Základní důležitá vyšetření Vašeho pacienta, která jsou ve Vaší ambulanci dostupná, jste již provedli. Podívejte se ještě na přidružená onemocnění a komplikící faktory (odkaz na modul 3)

Nebyly provedeno kompletní spektrum vyšetření dostupných v běžné ambulantní péče.