Jde skutečně o astma?

Prokázána variabilní a reverzibilní bronchiální hyperreaktivity ?

Pokračujte na další otázku. 

Není jistý průkaz bronchiální hyperreaktivity ? Proveďte bronchodilatační test a/nebo bronchokonstriční test – vynechejte bronchdilatační léky před testem.

Průkaz BHR je při zlepšení FEV1 > 200ml resp. 12%.

Zvažte test s nárazem sys. kortikoterapie na 7 dnů s kontrolou spirometrie. 

Má pacient typické příznaky, tj. námahovou a ponámahovou nebo záchvatovitou i noční dušnost a kašel, výskyt pískotů na hrudi, vazba na spoštěč?

Pokračujte na další otázku. 

Příznaky nejsou zcela typické ? Zvažte možnost alternativní diagnózy.

CHOPN, srdeční selhání, aspirace cizího tělesa, tracheobronchomalacie, syndrom dyskinezy hlasových vazů, extraezofageáln refluxní nemoc jícnu, spánková apnoe

Má pacient typické příznaky, tj. námahovou a ponámahovou nebo záchvatovitou i noční dušnost a kašel, výskyt pískotů na hrudi, vazba na spoštěč?

Pokračujte na další otázku. 

Nejste si jistí spoluprací pacienta? Sledujte spotřebu předepsaných balení chronické léčby a úlevové léčby

Kontrolujte hladinu teofyllinu u léčby tímto lékem. 

Vyšetřete vydechované CO, případně kotinin v moči u pacienta s podezřením na aktivní nikotinismus, nabídněte pomoc s odvykáním

Diganóza astmatu je u pacienta velmi pravděpodobně správná. Byla prokázána bronchiální hyperraktivita, příznaky jsou pro astma typické.

Nebylo provedeno vše pro ověření astmatu a jeho komplikujících faktorů.