Základní vyšetření astmatika ?

Určili jste zánětlivý fenotyp astmatu ? Eozinofily periferní krve, Koncentrace FeNO ? Celkové IgE, ECP ? 

Pokračujte na další otázku. 

Znáte zánětlivý fenotyp astmatu ?

Za eozinofilní zánět považujeme u astmatika hodnoty  – eozinofily nad 4% periferní krve a/nebo > 400 buněk/uL, ECP > 20 ug, FeNO > 50 ppb. Klinicky podporuje nález alergie a/nebo nosních polypů 

Určili jste přítomnost alergie pomocí alergo/imunologického vyšetření?

Pokračujte na další otázku. 

Určili jste přítomnost alergie ?

Průkaz alergie pomůže určit fenotyp a směřovat budoucí léčbu. Průkaz alergenu umožní snížit expozici spouštěčům astmatu. Je vhodné opakovat při ztrátě kontroly astmatu.

Prokázali jste spirometicky variabilní bronchiální obstrukci (FEV1/VCmax<LLN).

Pokračujte na další otázku. 

Je přítomna variabilní bronchiální obstrukce ?

Pokud příznaky nekorelují se spirometrií, zvažte spiroergometrii, zátěžový test chůzí, bodypletysmografii a vyštření transfer faktoru k vyloučení jiné příčiny dušnosti

Provedli jste skiagram hrudníku ?

Pokračujte na další otázku. 

Provedli jste RTG hrudníku ?

U astmatiků, kde nedosahujete kontroly příznaků a pacient udává dušnost, pomůže skiagram odhalit jiné příčiny dušnosti, které napodobují astma

Provedli jste ORL vyšetření ? 

Pokračujte na další otázku. 

Pátrejte po příznacích rhinitidy, případně rhinosinusitidy – chronická sekrece z nosu, ztráta čichu, zadní rýma. Topická endonasální léčba vč. chirurgické polypektomie zlepší kontrolu astmatu

Zvládá pacient správně inhalační techniku? Kontrolujete pravidelně? 

Pokračujte na další otázku. 

Kontrola inhalační techniky je předpokladem účinnosti léčby. Sledujte pravidlně, u pMDI nabídněte spacer, technika je na www.mujinhalator.cz

Základní důležitá vyšetření Vašeho pacienta, která jsou ve Vaší ambulanci dostupná, jste již provedli. Podívejte se ještě na přidružená onemocnění a komplikící faktory (odkaz na modul 3)

Nebyly provedeno kompletní spektrum vyšetření dostupných v běžné ambulantní péče.